НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11977622 Картинка 11203 Картинка 8795055 Картинка 7268172 Картинка 7541921 Картинка 3009112 Картинка 5746374 Картинка 11814924 Картинка 188971 Картинка 2127154

Такси за кандидатстване и обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

 
??????? ??? Facebook Twitter Share