НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6694036 Картинка 11781405 Картинка 8667643 Картинка 7628414 Картинка 3492691 Картинка 11234936 Картинка 10785938 Картинка 9038051 Картинка 12325119 Картинка 11322146
ЦНПДС

За ЦНПДС Дейност Апаратура Ценоразпис Контакти Полезни връзки

Центърът за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) е създаден с решение на Академичния съвет от 18.12.2012 г. с цел разширяването на научно-изследователската и приложна дейност, развивана от Научно изследователски институт (2004) и създадения към него Международен научен институт (2005).
В съответствие с научните приоритети на НСА, функционирането на Центъра е насочено към организиране и осъществяване на научноизследователска, експериментална и приложна дейност в сферата на физическото възпитание, спорта и общественото здраве.

   
 
Facebook Twitter Share