НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2514208 Картинка 4643631 Картинка 6161363 Картинка 12148927 Картинка 347444 Картинка 9486434 Картинка 10907028 Картинка 5806983 Картинка 11891850 Картинка 4793891

Център за научна и приложна дейност в спорта

За ЦНПДС Дейност Апаратура Ценоразпис Контакти Полезни връзки

 

Центърът за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) е създаден с решение на Академичния съвет от 18.12.2012 г. с цел разширяването на научно-изследователската и приложна дейност, развивана от Научно изследователски институт (2004) и създадения към него Международен научен институт (2005).
В съответствие с научните приоритети на НСА, функционирането на Центъра е насочено към организиране и осъществяване на научноизследователска, експериментална и приложна дейност в сферата на физическото възпитание, спорта и общественото здраве.

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share