НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2487951 Картинка 7941212 Картинка 8752619 Картинка 7989221 Картинка 6646329 Картинка 8031348 Картинка 10972246 Картинка 11417473 Картинка 9430346 Картинка 5436318Апаратура

BTS FREEEMG 300 CATAPULT SPORT BTS-Bioengineering NORAXON MYO MOTION NORAXON MYO VIDEO DartFish GPSports GYMWARE HIGHER PEAK Лактат анализатори Пулс тестери InBody120 META MAX ® 3B Oxycon Pro System ЕКГ апарат Schiller Cardiovit AT-102 Психологическо изследване

1. Апаратура за повърхностна електромиография BTS FREEEMG 300, продукт на BTS Bioengineering, съответно с хардуерна и софтуерна част
Възможности:
• Определяне активация и деактивация на излследваните мускули.
• Определяне на между-мускулна координация.
• Честотен анализ на сигналите.
• Наблюдение и анализ на умората в мускулите
• Определяне на времеви характеристики – нормализация, усредняване, определяне на цикли, етапи и др.
• Определяне на величини, като максимален, среден и минимален мускулен капацитет, стойност на мускулното напрежение (µV, mV) и др.
• 8 датчика за измерване на мускулната активност тежащи 13 грама всеки.
• Датчиците имат без кабелна комуникация с записващите устройства.
• Мобилността на системата позволява както директна връзка с компютър за лабораторни условия, така и мобилна система, чрез която състезателя може да изпълнява дейността без значение на какво разстояние се намира от компютъра.
• Компактността на пробите за измерване позволява да се изследват два мускула в непосредствена близост един до друг без да се влияят един от друг. Това става благодарение на използваната технология за измерване на мускулните контракции.
• Хардуера и софтуера позволява и други работещи уреди в непосредствена близост без това да оказва влияние върху работата или трансфера на данни.

 
2. Апаратура за анализ на движенията на тялото
o Анализ на движенията на тялото като обща маса:
• Catapult и GPSport - инерционни измервателни устройства с вградени GPS примник. – високо технологична апаратура за установяване на движения благодарение на 100Hz акслерометри и 15Hz GPS с точност до 2см в пространството. Възможности за отчитане на всяка промяна в посоката, ускорението, скоротта и сърдечната честота на излседваното лице с много голяма прецизност. Възможност за персонализиране на зони по скорост, пулс, натоварване и проследяването им както в тренировъчен, така и в състезателен етап. Взъможнист за синхронизация на много устройства (за отборни спортове) за аналзиранаето на данните и предвижването в пространството (тактически задачи), както и проследяването на всички параметри и движения в реално време.
• BTS G-Jump и BTS G-walk – инерционни измервателни устройства без вграден GPS с предварително зададени протоколи за скокова ефективност – скоростно-силови качества на долни крайници, анализ на походката, анализ на бягане (само на бягаща пътека), и редица протоколи за клинична насоченост.
o Анализ на движенията раделен на сегменти от тялото
• Noraxon Myo Motion (САЩ) – система за проследяване и анализране на движенията на сегменти от тялото с точност до 0.02 градуса. Възможност за проследяване на всчики ъглови характеристики, пространствено времеви храктеристики във всички свободи на движение за определните сегменти или стави.
• COMETA MiniWave Motion - система за проследяване и анализране на движенията на сегменти от тялотo под вода. Апаратурата дава възможност за прослдяване на пространствено-времеви характеристики, ъглови параметри и други при практикуване на спортове и във вода.

 
3. Видео анализиращ софтуер
• DARTFISH TEAM PRO Data – видеообработващ софтуер с възможност за изработка на видео сигнали от почти всички видео източници, както в реално време така и от запис. Може да изработва учебни видо клипове със съответни параметри от анализиранети сигнали. Също така има възможност за синхронизиране на външни масиви от данни и взймната им обработка.
• Noraxon MyoVideo (САЩ) – видеообработващ софтуер за напълно автоматизирано проследяване на маркери разположени върху тялото на излседваното лице. Дава възможност за прослдяване на пространствено времеви, ъглови и други параметри в зависимост от изискването на изследването.

 
4. Апаратура за тензометрия
• Noraxon MyoForce (САЩ) - тензо платформа с прилежащ софтуер за обработка на сили приложени върху платформата. Синхронизирана с модулите MyoMotion и MyoVideo позволява много детайлен биомеханичен анализ на движенията, приложените сили и техните посоки, равносвесна устйчивост и колебаният в нея при изпълнения на зададените движения.
• Тезнзо датчици – система за проследяване и анализ на приложени при извършване на определни двигателни действия. Възможност за отчитане на сила приложена на опън и/или натиск с честота от 100 Hz.

 
5. Система за симулация на височинни подготовки HIGHER PEAK (САЩ)
Възможност за:
• създаване на изкуственна хипоксия отговаряща на надморска височина от 1000 до 7 000 метра като пропорционално намалява концентрацията на кислород във вдишвания въздух.
• провеждане на тренировка в нормобарни хипоксични условия и индивидуално дозиране на физическото натоварване.
• провеждане на хипоксични стимулации в покой като средство за преаклиматизация при височинни експедиции.
• проследяване на кислородното насищане на периферната кръв (сатурация) и сърдечна честота по време на тренировка (използват се пулсмонитори и пулсоксиметри).
• комплектуванe с различни марки и видове ергометри, което ги прави достъпни за спортисти от различни видове спорт


6. Система за газов анализ MetaMax 3B-R2 (Германия)


7. Апарат за анализ на телесния състав In Body 230 (Южна Корея)


8. Concept II гребен ергометър (САЩ)


9. третбан H/P/Cosmos (Германия)


10. велоергометър Monark, 894 E, (Швеция)


11. Лактат аналайзери Lactat Pro 2 (Япония)

   
 
Facebook Twitter Share