НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11395929 Картинка 2626156 Картинка 7215106 Картинка 3399084 Картинка 3356459 Картинка 5540956 Картинка 2773717 Картинка 4939679 Картинка 9240874 Картинка 12340895Биокинетични анализи

  • Видеозаснимане и анализи на движещи се обекти

  • Изследване на скокова ефективност

  • Изследване на скоростно-силови качества

  • Повърхностна миография

  • Акселерография
 
 
Facebook Twitter Share