НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 768078 Картинка 10194924 Картинка 10702532 Картинка 4271785 Картинка 330623 Картинка 252909 Картинка 9121975 Картинка 899286 Картинка 4916464 Картинка 1632296BTS FREEEMG 300

 


Апаратурата разполага със следните функции:

 

  1. Определяме на междумускулна координация.
  2. Честотен анална из сигналите
  3. Наблюдение и анализ на умората в мускулите
  4. Определяне на времеви характеристики - нормализация, усредняване, определяне ма цикли, етапи и др.
  5. Определяне на величини като максимален, среден и минимален мускулен капацитет, стойност на мускулното напрежение и др.
  6. 8 датчика за измерване на мускулната активност, тежащи 13 грама всеки.
  7. Датчиците имат безжична комуникация със записващите устройства
  8. Мобилността на системата позволява както директна връзка с компютър за лаборатории условия, така и мобилна система, чрез която състезателят може да изпълнява дейността без значение на какво разстояние се намира от компютъра.
  9. Компактността на пробите за измерваме позволява да се изследват два мускула в непосредствена близост един до друг. без да се влияят един от друг. Това става благодарение на използваната технология за измерване на мускулните контракции.
  10. Хардуерът и софтуерът позволяват и други работещи уреди в непосредствена близост, без това да оказва влияние върху работата или трансфера на данни.

 

 
 
Facebook Twitter Share