НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5492533 Картинка 426654 Картинка 6051687 Картинка 2500241 Картинка 11800295 Картинка 4985498 Картинка 2689204 Картинка 8750908 Картинка 8491793 Картинка 38175BTS-Bioengineering

 

Център за научна и приложна дейност в спорта към Национална спортна академия "Васил Левски" разполага с апаратура за изследване на скоростно-силовите възможности на долните крайници на атлети. Продуктът е на фирмата BTS Bioengineering. Разполага с инерциален датчик и софтуер за анализ и обработка на данните.


Системата разполага със следните функции:

  1. Изследване на скокова ефективност, походка или изпълнение на свободен тест на лица със спортна или медицинска насоченост.
  2. Анализиране на множество параметри за определяне на ефективността и техниката при изпълнение на рззличии видове скокове.
  3. Детайлен анализ на походката.
  4. Възможност за изпълнение на свободен тест. които може да се анализира спрямо индивидуалните специфични изисквания на изследването.
  5. При изпълнение на повече видове скокове, софтуерът изчислява различни индекси (еластичност. Боско индекс, издръжливост и други).
 
 
Facebook Twitter Share