НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5490197 Картинка 11078873 Картинка 9218707 Картинка 6345096 Картинка 3804309 Картинка 2970305 Картинка 8753822 Картинка 7447304 Картинка 10725564 Картинка 6923518




BTS-Bioengineering

 

Център за научна и приложна дейност в спорта към Национална спортна академия "Васил Левски" разполага с апаратура за изследване на скоростно-силовите възможности на долните крайници на атлети. Продуктът е на фирмата BTS Bioengineering. Разполага с инерциален датчик и софтуер за анализ и обработка на данните.


Системата разполага със следните функции:

  1. Изследване на скокова ефективност, походка или изпълнение на свободен тест на лица със спортна или медицинска насоченост.
  2. Анализиране на множество параметри за определяне на ефективността и техниката при изпълнение на рззличии видове скокове.
  3. Детайлен анализ на походката.
  4. Възможност за изпълнение на свободен тест. които може да се анализира спрямо индивидуалните специфични изисквания на изследването.
  5. При изпълнение на повече видове скокове, софтуерът изчислява различни индекси (еластичност. Боско индекс, издръжливост и други).
 
 
Facebook Twitter Share