НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5931932 Картинка 4704440 Картинка 9005471 Картинка 5940213 Картинка 8985816 Картинка 5220986 Картинка 6215161 Картинка 4798399 Картинка 9911056 Картинка 11401592
NORAXON MYO MOTION

 
Noraxon Myo Motion (САЩ) – система за проследяване и анализиране на движенията на сегменти от тялото с точност до 0.02 градуса.

Възможност за проследяване на всички ъглови характеристики, пространствено времеви характеристики във всички свободи на движение за определените сегменти или стави.
 
 
 
Facebook Twitter Share