НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1538986 Картинка 8399237 Картинка 7217832 Картинка 4276862 Картинка 4059206 Картинка 11948782 Картинка 2331572 Картинка 2532939 Картинка 5747764 Картинка 9575412NORAXON MYO VIDEO


Noraxon MyoVideo (САЩ) – видеообработващ софтуер за напълно автоматизирано проследяване на маркери разположени върху тялото на изследването лице. Дава възможност за проследяване на пространствено времеви, ъглови и други параметри в зависимост от изискването на изследването. 
 
 
Facebook Twitter Share