НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9276409 Картинка 12028810 Картинка 1957403 Картинка 8993654 Картинка 279603 Картинка 1911929 Картинка 3869413 Картинка 10786434 Картинка 1954115 Картинка 3589161
NORAXON MYO VIDEO


Noraxon MyoVideo (САЩ) – видеообработващ софтуер за напълно автоматизирано проследяване на маркери разположени върху тялото на изследването лице. Дава възможност за проследяване на пространствено времеви, ъглови и други параметри в зависимост от изискването на изследването. 
 
 
Facebook Twitter Share