НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7413837 Картинка 1077517 Картинка 8102068 Картинка 8111124 Картинка 2635425 Картинка 2401935 Картинка 10832895 Картинка 9918614 Картинка 11106721 Картинка 11230492GPSports

GPSports - инерционно измервателно устройства с вградени GPS приемник. – високо технологична апаратура за установяване на движения благодарение на 100Hz акселерометри и 15Hz GPS с точност до 2см в пространството. Възможности за отчитане на всяка промяна в посоката, ускорението, скоростта и сърдечната честота на изследваното лице с много голяма прецизност. Възможност за персонализиране на зони по скорост, пулс, натоварване и проследяването им както в тренировъчен, така и в състезателен етап. Възможност за синхронизация на много устройства (за отборни спортове) за анализирането на данните и придвижването в пространството (тактически задачи), както и проследяването на всички параметри и движения в реално време. 
 
 
Facebook Twitter Share