НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3578030 Картинка 3970718 Картинка 7395041 Картинка 8430966 Картинка 8093987 Картинка 6037001 Картинка 1722741 Картинка 6266550 Картинка 11833955 Картинка 2905484Курсове

Поради спецификата на следдипломното обучение и необходимостта за сформиране на обучителни групи в секцията на Центъра за следдипломна квалификация към електронната страница на НСА „В. Левски“ не могат да бъдат публикувани всички възможни курсове и специализации със съответните начални срокове и изисквания за тях.

Ето защо всеки желаещ за конкретно обучение (по направление и вид спорт) е желателно да подаде електронно заявление, като при сформиране на необходимата група ще бъде информиран за всички детайли по започването и провеждането му. Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват.

Специализациите за придобиване на квалификация „Учител по физическо възпитание“ към момента се провеждат само за завършили ОКС „бакалавър“ с придобита професионална квалификация в професионално направление „Спорт“ или с професионална квалификация „Кинезитерапевт“. В треньорските специализации и в различните краткосрочни курсове могат да се включат лица с висше или със средно образование независимо от специалността и професионалната им квалификация.

Заявление за участие в курс по СДК

Забележка: Преди да изпратите заявлението проверете дали правилно сте изписали вашите телефонен номер и имейл адрес. ;

 
 
Facebook Twitter Share