НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5665656 Картинка 2916508 Картинка 4953254 Картинка 8269449 Картинка 5230697 Картинка 9665442 Картинка 8955289 Картинка 7812602 Картинка 7850304 Картинка 5298851
Специализации и курсове по вид спорт

В ЦСДК се провеждат следните специализации и курсове по вид спорт:

1. Специализация (курс) за треньор/помощник-треньор по вид спорт (продължителност 18 месеца, задочна форма):

· Лицата с придобита ОКС „бакалавър“ могат да се обучават за придобиване на професионална квалификация „Треньор по вид спорт“. Завършилите специализацията получават свидетелство за професионална квалификация.

· Лицата със завършено средно образование или придобита ОКС „професионален бакалавър“ могат да се обучават за придобиване на правоспособност за „Помощник-треньор по вид спорт“ в съответствие с наредба №1/04.02.2019 г. на ММС. Завършилите курса получават удостоверение.

 

Към момента към ЦСДК се провеждат специализации по различни спортове – айкидо, баскетбол, бокс и кикбокс, волейбол, джу-джицу, йога, карате, лека атлетика, плуване, спортни танци, тенис, хандбал, художествена гимнастика и др.

2. Краткосрочни курсове за инструктор по вид спорт (продължителност 3 месеца, задочна форма). В тях могат да участват лица със средно или висше образоване. Успешно завършилите получават удостоверение.

 

В ЦСДК се провеждат курсове за инструктори по различни спортове – фитнес и културизъм, аеробика и каланетика, плуване, конен спорт, шахмат и др.

 

Заявление за участие в специализация (курс) по СДК

Забележка: Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват. При сформиране на необходимата група кандидатите ще бъдат информирани за всички детайли относно провеждането на курса.

Преди да изпратите заявлението проверете дали правилно сте изписали вашите телефонен номер и имейл адрес.

Забележка: Кандидатите, обучавали се в чужбина, е необходимо да предоставят:

  1. За висше образование – удостоверение от НАЦИД за призната степен на висше образование или удостоверение от Комисията на НСА „Васил Левски“ за признаване на образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието в Академията.
  2. За средно образование – удостоверение от МОН за признато средно образование.
 
 
Facebook Twitter Share