НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7922177 Картинка 2097714 Картинка 5289770 Картинка 970100 Картинка 9115040 Картинка 7349319 Картинка 1884698 Картинка 10159926 Картинка 5195267 Картинка 9550557Вътрешна защита на дипломни работи

НА ВНИМАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС„МАГИСТЪР“

 

магистърски програми  „Кинезитерапия“ и „Физикална терапия и рехабилитация“

на 13.10.2022 г., от 12.00 часа в НСА „Васил Левски“,

 в сградата на ул. „Гургулят“ №1, в Заседателна зала (ет.3),

 ще се проведе вътрешна защита на МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 

Студенти, които ще се явят на ноемврийска редовна държавна изпитна сесия със защита на магистърска теза, трябва да предадат два екземпляра от своите дипломни работи, подвързани в спирала, в краен срок - 10.10.2022 г. до 16.00 часа в 403 кабинет, (ет.4), ул. „Гургулят“ №1.

 
 
Facebook Twitter Share