НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6050204 Картинка 9597360 Картинка 10016286 Картинка 1977071 Картинка 8560804 Картинка 11896290 Картинка 7319618 Картинка 2142720 Картинка 10714282 Картинка 2831948Вътрешна защита на дипломни работи

НА ВНИМАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС„МАГИСТЪР“

 

магистърски програми  „Кинезитерапия“ и „Физикална терапия и рехабилитация“

на 13.10.2022 г., от 12.00 часа в НСА „Васил Левски“,

 в сградата на ул. „Гургулят“ №1, в Заседателна зала (ет.3),

 ще се проведе вътрешна защита на МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 

Студенти, които ще се явят на ноемврийска редовна държавна изпитна сесия със защита на магистърска теза, трябва да предадат два екземпляра от своите дипломни работи, подвързани в спирала, в краен срок - 10.10.2022 г. до 16.00 часа в 403 кабинет, (ет.4), ул. „Гургулят“ №1.

 
 
Facebook Twitter Share