НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8424017 Картинка 11113720 Картинка 1180845 Картинка 1282238 Картинка 1642402 Картинка 11211714 Картинка 11655514 Картинка 231206 Картинка 9830956 Картинка 2418524

Информация по Решение на Министерски съвет №441/04.06.21г

Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от  OFAC - https://www.minfin.bg/bg/1523 
Документи за изтегляне
pdf file
Решение 441 на МС
pdf file
Писмо МОН
docx file
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
pdf file
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
    
 
Facebook Twitter Share