НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10633798 Картинка 5189251 Картинка 7610965 Картинка 6928752 Картинка 3461775 Картинка 8245952 Картинка 11276868 Картинка 6263321 Картинка 8367281 Картинка 1694944

Информация по Решение на Министерски съвет №441/04.06.21г

Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от  OFAC - https://www.minfin.bg/bg/1523 
Документи за изтегляне
pdf file
Решение 441 на МС
pdf file
Писмо МОН
docx file
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
pdf file
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
    
 
Facebook Twitter Share