НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5141987 Картинка 8567730 Картинка 928161 Картинка 3307833 Картинка 4602767 Картинка 8101100 Картинка 7872841 Картинка 3750701 Картинка 451162 Картинка 1232137

Информация по Решение на Министерски съвет №441/04.06.21г


Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от  OFAC - https://www.minfin.bg/bg/1523 
Документи за изтегляне
Решение 441 на МС
Решение 441 на МС
Писмо МОН
Писмо МОН
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение  № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
    
 
Facebook Twitter Share