НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6209323 Картинка 2105098 Картинка 3670357 Картинка 88920 Картинка 3285421 Картинка 7836545 Картинка 2494085 Картинка 4701818 Картинка 4684834 Картинка 6719701Финансов отчет за 2020 
Документи за изтегляне
pdf file
Баланс ГФО 2020
pdf file
Обяснителна записка ОВ ГФО 2020
pdf file
Обяснителна записка ОКИ ГФО 2020
pdf file
Одитен доклад на Сметна палата ГФО 2020
pdf file
Отчет за касово изпълнение на бюджета Б-3 ГФО 2020
pdf file
Отчет за операции и наличности по сметките за чужди средства Б-3 с код 33 ГФО 2020
pdf file
Отчет за приходи и разходи ГФО 2020
pdf file
Отчет за сметки за средства от ЕС адм. от НФ към МФ СЕС-3-КСФ ГФО 2020
pdf file
Отчет за сметките за други средства от ЕС СЕС-3-ДЕС ГФО 2020
pdf file
Тотал Кеш Репорт ГФО 2020
    
 
Facebook Twitter Share