НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1555195 Картинка 10614605 Картинка 806073 Картинка 5415229 Картинка 128447 Картинка 3278070 Картинка 4558312 Картинка 1768761 Картинка 8189808 Картинка 12215786
InBody120

Апарат InBody120 за анализ на телесният състав по метода на биоелектричния импедансInbody 120 апарат за анализ на телесният състав, е разработен от Корейска компания създадена през 1996г. Апаратът притежава редица предимства пред другите средства за определяне на телесния състав. Някои от тях са:

 • Процедурата по измерване отнема минимум време (около 2 минути на изследвано лице), като същевременно получените резултати са определяни от литературните източници като достоверни и подходящи за публикуване в научни издания.
 • Апаратът Inbody 120 е подходящ и за теренни изследвания при температура на околната среда от 10 – 40°C, атмосферно налягане 70 – 106 kPa и наличие на електрически адаптор с мощност 100 – 240 V.
 • Анализът на телесния състав се определя от осем контактни зони по две за всяка ръка и крак.

Определят се антропометрични, морфологични белези и показатели за затлъстяването, които имат пряко отношение към здравословното и физическо състояние на човека.

 • Индекс на телесна маса, кг/см2 (BMI), служи за оценка на затлъстяването.
 • Индивидуално телесно тегло.
 •  Мастна тъкан (BFM), определя тоталната мастна тъкан в тялото.
 • Процент мастна тъкан % (PBF), процента мазнини в тялото спрямо телесното тегло.
 • Съотношение талия-бедра (Waist-to-Hip Ratio, WHR), което тясно корелира с абдоминалното затлъстяване.
 • Оценка на растежа (Growth Score), този показател е производен и спомага за установяването на етапа на растеж на подрастващите деца. Включва в себе си показатели на телесния състав, индекс на затлъстяването, ръст и тегло.
 • Количство на протеини (кг) за изграждане на мускулите и минерали (кг) за укрепване на костите. Тези показатели са свързани с хранителния режим и имат важни структурни и физиологични функции.
 • Активна телесна маса (FFM) и скелетна муслулна маса (SMM). Скелетната мускулна маса е основен компонент на активната телесна маса.
 • Общ обем вода в тялото L (TBW).
 • Основна метаболитна обмяна (BMR), определена чрез регресионно уравнение, базирано на активната телесна маса (FFM).
 • Сегментен анализ на разпределението на мускулната маса. Дава представа за балансираното развитие на между лява и дясна ръка, ляв и десен крак.
 
 
Facebook Twitter Share