НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1348503 Картинка 1209602 Картинка 3687614 Картинка 11110760 Картинка 10566399 Картинка 11282721 Картинка 2504966 Картинка 8564914 Картинка 10882981 Картинка 3089248Финансово-счетоводен отдел

Месечни отчети Тримесечни отчети Картови плащания чрез ПОС терминални устройства Бюджет на НСА "Васил Левски" Финансов отчет за 2021 Финансов отчет за 2020 Финансов отчет за 2019 Финансов отчет за 2018 Финансов отчет за 2017 Финансов отчет за 2016 Финансов отчет за 2015 Финансов отчет за 2014 Финансов отчет за 2013 Финансов отчет за 2012 СЕБРА

 

Длъжност

Име

Тел.

Главен счетоводител Николинка Любенова

(02) 40 14 241

Зам. гл. счетоводител Надя Цветкова

(02) 40 14 240

Счетоводител-експерт Августа Стефанова

(02) 40 14 140

Счетоводител-експерт

 Николай Николов  (02) 40 14 245
Счетоводител Емилия Кьосева

(02) 40 14 228

Счетоводител Антоанета Гергова

(02) 40 14 228

Счетоводител Елена Матейкова

(02) 40 14 346

Счетоводител Зорница Заркова

(02) 40 14 346

Счетоводител Калина Джевова 

(02) 40 14 245

Касиер-счетоводител Силвия Иванова

(02) 40 14 246

Касиер Мариела Петрова

(02) 40 14 229

 

Имейл на Финансово-счетоводен отдел: nsa_fso@nsa.bg

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА НСА

Бюджетна банкова сметка
BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"
Всички постъпления, без тези по Набирателната сметка


При заплащане по банков път на такса обучение студентите следва в банковия документ да посочат трите си имена, ЕГН, курс, семестър, факултетен номер и факултет.


Набирателна банкова сметка
BG 74 BN BG 9661 3300 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"
Постъпления за депозити за процедури по ЗОП, гаранции за добро изпълнение на договори

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕДЛАГА НОВА ФОРМА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ - ИЗВЪРШВАНЕ НА КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СЪГЛАСНО ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ.

ПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ В СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

 1. ГЛАВНА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
 2. СТУДЕНТСКА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
 3. БЛОК 15 – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 4. БЛОК 61, ВХ.В – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 5. БЛОК 61, ВХ.Г, Д – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 6. БЛОК 70, ВХ.А – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 7. БЛОК 70, ВХ.В, Г, Д – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 8. ПЛУВЕН БАСЕЙН – БУЛ.“ПРАГА“ 21;
 9. ВУСБ – НЕСЕБЪР
 10. ПУСБ“ПРОФ. ИВАН СТАЙКОВ“ – ВИТОША
 11. ПУСБ „ПРОФ. НИКОЛА ХАДЖИЕВ“ – БОРОВЕЦ

С КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ СЕ АДМИНИСТРИРАТ ВСИЧКИ ПРИХОДИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПОЛЗА НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ, НАЕМ И ДЕПОЗИТ ОБЩЕЖИТИЯ, ТАКСИ КСК, ТАКСИ СДК, ТАКСИ ПЛУВАНЕ, АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДРУГИ.`

ВИДОВЕТЕ БАНКОВИ КАРТИ, С КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ РАЗПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА СА УКАЗАНИ СЪС СТИКЕРИ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБЕКТИ.

ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КАРТОВО РАЗПЛАЩАНЕ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА УВЕДОМИ ЗА ТОВА КАСИЕРА С ОГЛЕД РАЗГРАНИЧАВАНЕ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

 

 

 
 
Facebook Twitter Share