НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6728372 Картинка 6968131 Картинка 5644314 Картинка 8899183 Картинка 6172440 Картинка 1958095 Картинка 12218843 Картинка 2996691 Картинка 10855975 Картинка 4110182
Личен състав (Човешки ресурси)

Ръководител служба Човешки ресурси

Ирина Карабойчева

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, сграда Ректорат, 3 етаж
тел. +359 2 4014 308

Светла Петрова
Специалист управление Човешки ресурси

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,
сграда Ректорат, 3 етаж
Телефон: +359 2 4014 305

София Тренева
Специалист в служба Човешки ресурси

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,
сграда Ректорат, 3 етаж
Телефон +359 2 4014 305

Веселина Николова
Зам.-ръководител служба "Човешки ресурси"

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,
сграда Ректорат, 3 етаж
Телефон +359 2 4014 305

 
Документи за изтегляне
doc file
Заявление за назначаване
doc file
Заявление за пенсиониране
doc file
Бланка за отчитане на извъреден труд
doc file
Докладна записка за изплащане на извънреден труд
doc file
График за ползване на платен годишен отпуск
doc file
Заявление за издаване на УП2/УП3
doc file
Заявление за отпуск
doc file
Заявление за прекратяване на платен-неплатен отпуск
doc file
Заявление за преназначаване на нова длъжност
docx file
Заявление за служебен отпуск
doc file
Заявление за напускане по инициатива на работника
docx file
Заявление за издаване на служебна бележка
    
 
Facebook Twitter Share