НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7998289 Картинка 11276724 Картинка 949907 Картинка 10795378 Картинка 10146649 Картинка 4555576 Картинка 8635663 Картинка 3130520 Картинка 371624 Картинка 8331916Правна служба

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Илиян Карапанов
Главен юрисконсулт
тел (02) 4014(307)
мобилен: 0898 77 66 92

Милена Галчева
Юрисконсулт - длъжностно лице по защита на личните данни
тел. (02) 4014(307)

 
 
Facebook Twitter Share