НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4258731 Картинка 6487304 Картинка 3330794 Картинка 7251031 Картинка 9728154 Картинка 1635337 Картинка 7059006 Картинка 4369066 Картинка 7387881 Картинка 6800089
Правна служба

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ


Главен юрисконсулт: 
Илиян Карапанов +359 2 4014307 | +359 898 77 66 92


Юрисконсулт - длъжностно лице по защита на личните данни: 
Милена Галчева:  +359 2 4014307

 
 
Facebook Twitter Share