НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8567522 Картинка 3941596 Картинка 3586602 Картинка 10186695 Картинка 4278811 Картинка 8555689 Картинка 2431668 Картинка 3384110 Картинка 3563498 Картинка 10641442Деловодство

ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ (ДЕЛОВОДСТВО)

Тел. (02) 40 14 224
E-mail: delov@nsa.bg

 

Красимира Андонова
Деловодител - Ръководител служба

тел. (02) 4014(224)

 

Мариела Ганчева
Деловодител-куриер

тел. (02) 4014(224)

Красимира Стоянова
Куриер-куриер

тел. (02) 4014(224)

 
 
Facebook Twitter Share