НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2632864 Картинка 99497 Картинка 5113499 Картинка 157230 Картинка 4944026 Картинка 790441 Картинка 8939376 Картинка 10983516 Картинка 8413294 Картинка 998095Сграда Ректорат

Новата административна сграда на Национална спортна академия беше завършена през 1995 година, през мандата на ректора проф. Георги Кабуров, дпн.

Адрес: 1700 София, Студентски град,
Национална спортна академия "Васил Левски"В новата административна сграда на Национална спортна академия са разположени:

1 етаж

- Учителски факултет: Декан - стая 101, канцелария - стая 105
- Треньорски факултет: Декан - стая 102, канцелария - стая 102
- Факулетет Кинезитерапия: Декан - стая 103, канцелария - стая 57 (в сградата на
  ул. Гургулят
- Задочно обучение - стая 105
- Индивидуален план - стая 102
- Обща канцелария на НСА (Деловодство) - стая 111
- Учебно-методичен отдел - стаи 107, 108, 109
- Охрана - стая 113
- Голямата читалня на библиотеката, книгохранилището и заемната служба
- 5 големи лекционни зали, включително Аула Максима (А1, А2, А3, А4, А5)
- Зала "Егидиус Браун" - 112
- Зали за семинарни упражнения - 110, 114, 116, 118, 120, 122
- Физиотерапия - 124
- Стоматология - 126
- Лекарски кабинет - стая 128
- ИППМП - Амбулатория - стая 130

2 етаж - Главен счетоводител - стая 202
- Счетоводство - 204, 206, 211
- Каса - стаи 208, 209
- Ръководител ЦСДК - стая 205
- Научен институт - стая 201
- Следдипломна квалификация - стая 203
- Машинописки - стая 207
- Издателско-документален комплекс
- Телефонна централа
- Зали за семинарни упражнения - 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231
- Малка читалня на библиотеката и кабинети

Катедри:
- История и управление на спорта- 233
- Психология и педагогика - стаи 236, 238
- Спортна медицина (сектор Екология) - стая 234
- Теория на спорта - стая 230
- Баскетбол, волейбол, хандбал - стаи 222, 224, 226, 228
- Тежка атлетика, бокс и фехтовка - стаи 210, 212, 214, 216, 218
3 етаж

- Ректор - стая 302
- Зам.-ректор по учебната работа - стая 306
- Помощник-ректор - стая 304
- Заседателна зала
- Правна служба - стая 303
- Служба Финансов контрол - стая 301
- Служба Човешки ресурси (Личен състав) - стая 305
- Служба ТРЗ (Труд и работна заплата) - стая 307
- Служба Връзки с обществеността - стая 307

Катедри:
- Физиология и биохимия - стаи 309, 310, 311, 312, 314, 316
- Технически и ледени спортове - стаи 313, 315, 318
- Мениджмънт и история на спорта - стаи 317, 320, 322, 329
- Спортна медицина - стаи 319, 321, 324, 326
- Лека атлетика - стаи 323, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 336, 338,

4 етаж

- Зам.-ректор по научно-изследователската работа - стая 401
- Директор на отдел Административно-стопанска дейност - стая 402
- Докторантури - стая 403
- Център "ОКС Магистър" - стая 405
- Отдел Капитално строителство - стая 408
- Домакин (Материална и складова база) - стая 409

Департамент за езиково обучение и информационни технологии - секция Чужди езици - каб. 409, 418, 421

Катедри:
- Теория на физическото възпитание - стаи 407, 411, 413, 420
- Технически и ледени спортове - стаи 416, 417
- ТАО и ски - стаи 410, 412, 419, 423, 425
- Гимнастика - стаи 424, 426, 427, 428, 429
- Психология и педагогика - стаи 430, 431, 432, 433, 434, 436
- Теория на спорта - стаи 422, 435, 437, 438

5 етаж - Център Информационни системи и технологии
- Център за международна и проектна дейност
- Компютърна зала за обучение по информатика - 501
6 етаж - Кафе-клуб на преподавателя
Сутерен - Лаборатории за медико-биологични дисциплини: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 
  007, 008, 009, 010, 012
- Фотографска служба

Учебна база в новата сграда на НСА - кликнете ТУК

   
 
Facebook Twitter Share