НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2203171 Картинка 7362970 Картинка 5447614 Картинка 9704109 Картинка 7298730 Картинка 11795163 Картинка 689246 Картинка 2147939 Картинка 5799775 Картинка 2308285
Сграда Ректорат


Адрес: 1700 София, Студентски град,
Национална спортна академия "Васил Левски"


В новата административна сграда на Национална спортна академия са разположени:

1 етаж

- Учителски факултет: Декан - стая 101, канцелария - стая 105
- Треньорски факултет: Декан - стая 102, канцелария - стая 102
- Факулетет Кинезитерапия: Декан - стая 103, канцелария - стая 57 (в сградата на
  ул. Гургулят
- Задочно обучение - стая 105
- Индивидуален план - стая 102
- Обща канцелария на НСА (Деловодство) - стая 111
- Учебно-методичен отдел - стаи 107, 108, 109
- Охрана - стая 113
- Голямата читалня на библиотеката, книгохранилището и заемната служба
- 5 големи лекционни зали, включително Аула Максима (А1, А2, А3, А4, А5)
- Зала "Егидиус Браун" - 112
- Зали за семинарни упражнения - 110, 114, 116, 118, 120, 122
- Физиотерапия - 124
- Стоматология - 126
- Лекарски кабинет - стая 128
- ИППМП - Амбулатория - стая 130

2 етаж - Главен счетоводител - стая 202
- Счетоводство - 204, 206, 211
- Каса - стаи 208, 209
- Ръководител ЦСДК - стая 205
- Научен институт - стая 201
- Следдипломна квалификация - стая 203, 207
- Издателско-документален комплекс
- Телефонна централа
- Зали за семинарни упражнения - 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231
- Малка читалня на библиотеката и кабинети

Катедри:
- История и управление на спорта- 233
- Психология и педагогика - стаи 236, 238
- Спортна медицина (сектор Екология) - стая 234
- Теория на спорта - стая 230
- Баскетбол, волейбол, хандбал - стаи 222, 224, 226, 228
- Тежка атлетика, бокс и фехтовка - стаи 210, 212, 214, 216, 218
3 етаж

- Ректор - стая 302
- Зам.-ректор по учебната работа - стая 306
- Помощник-ректор - стая 304
- Заседателна зала
- Правна служба - стая 303
- Служба Финансов контрол - стая 301
- Служба Човешки ресурси (Личен състав) - стая 305
- Служба ТРЗ (Труд и работна заплата) - стая 307
- Служба Връзки с обществеността - стая 307

Катедри:
- Физиология и биохимия - стаи 309, 310, 311, 312, 314, 316
- Технически и ледени спортове - стаи 313, 315, 318
- Мениджмънт и история на спорта - стаи 317, 320, 322, 329
- Спортна медицина - стаи 319, 321, 324, 326
- Лека атлетика - стаи 323, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 336, 338,

4 етаж

- Зам.-ректор по научно-изследователската работа - стая 401
- Директор на отдел Административно-стопанска дейност - стая 402
- Докторантури - стая 403
- Център "ОКС Магистър" - стая 405
- Отдел Капитално строителство - стая 408
- Домакин (Материална и складова база) - стая 409

Департамент за езиково обучение и информационни технологии - секция Чужди езици - каб. 409, 418, 421

Катедри:
- Теория на физическото възпитание - стаи 407, 411, 413, 420
- Технически и ледени спортове - стаи 416, 417
- ТАО и ски - стаи 410, 412, 419, 423, 425
- Гимнастика - стаи 424, 426, 427, 428, 429
- Психология и педагогика - стаи 430, 431, 432, 433, 434, 436
- Теория на спорта - стаи 422, 435, 437, 438

5 етаж - Център Информационни системи и технологии
- Център за международна и проектна дейност
- Компютърна зала за обучение по информатика - 501
6 етаж - Кафе-клуб на преподавателя
Сутерен - Лаборатории за медико-биологични дисциплини: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 
  007, 008, 009, 010, 012
- Фотографска служба

   
 
Facebook Twitter Share