НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1689512 Картинка 201517 Картинка 8531212 Картинка 6817757 Картинка 11103949 Картинка 9026826 Картинка 9123027 Картинка 11324099 Картинка 1079242 Картинка 6418693
Сграда Гургулят

Сградата на ул.“ Гургулят“ 1 се намира в центъра на София - зад IX  френска гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ и непосредствено до Първа градска болница.

Модернизираната сграда - филиал на НСА, както и новата пристройка със спортна многофункционална зала бяха успешно въведени в експлоатация от Държавната приемателна комисия с Разрешение за ползване № СТ-05-1104/04.09.2019 г.

Реновирането на сградата стана възможно след спечелването и успешното изпълнение на Проект №BG16RFOP001-3.003-0001-С01 „Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“, София – сградата на ул. Гургулят 1“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ на ОПРР 2014-2020 г.

Проектът бе с одобрен бюджет в размер на 3 755 636,28 лева, от които 3 500 000 лв. безвъзмездна помощ от Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020 г.“ и 255 636, 28 лева съфинансиране от НСА.

С успешното завършване на строежа НСА „Васил Левски“ осъществи значително обновяване на своя сграден фонд, като превърна емблематичната сграда, в която Академията се е помещавала в първите години след своето създаване, в една модерна, съвременна сграда.

Тя бе открита за започване на учебната 2019/2020 г. с официална церемония в присъствието на Премиера на Република България
и кмета на Столична община.

Адрес: София, 1000
Ул.“Гургулят“ №1
Национална спортна академия „Васил Левски“
Телефонна централа: 02/4014100
Управител: 02/4014424

 

 Днес в сградата на ул. Гургулят се помещават:

Първи етаж  -  една Лекционна зала, пет броя Учебни зали, Учебен фитнес, Медицински център, както и Център за рехабилитация с барокамера.

Втори етаж -  една Лекционна зала, седем броя Учебни зали, Конферентна зала  и Спортна зала по тенис на маса.

Трети етаж - Деканатът на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“,  две Семинарни зали, шест Учебни зали, библиотеката с архива.

Таванският етаж е на разположение на три катедри с канцеларии и кабинети на преподаватели – Катедра „Водни спортове“, катедра „Кинезитерапия“ и катедра  „Теория и методика на кинезитерапията“.

В новата пристройка се намира модерна Учебна спортна зала за мини футбол, баскетбол и волейбол.

   
 
Facebook Twitter Share