НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7885104 Картинка 5733377 Картинка 9968353 Картинка 7916016 Картинка 7293121 Картинка 6645531 Картинка 7250550 Картинка 5694272 Картинка 8454002 Картинка 2541997

Обучението по Чужд език за Бакалаври -Задочно обучение - 2 курс Факултет „Педагогика“ и 4 курс Факултет „Спорт“

 
Уважаеми студенти, 
Обучението по чужд език ще се провежда онлайн, чрез платформата на НСА и с други електронни средства. За целта трябва да се свържете с Вашия преподавател чрез електронната поща, за да получите указания за съвместната ни работа. 

За 2 курс ФП
Английски език
5 група : ст.пр. Н. Маринова е-mail: nevena66@yahoo.com
6 група : ст.пр. М. Радулова - е-mail: mariellarad@gmail.coп
или ст.пр.Т.Христакиева е-mail: hristakieva@yahoo.com

Руски език
5,6 група - доц. Лейла Димитрова е-mail: lsd1@abv.bg

За 4 курс ФС  
Английски език
1 група : гл. ас.Л. Дончева 
е-mail: liliyadoncheva11@gmail.com
2 група: ст.пр.Т.Христакиева е-mail: hristakieva@yahoo.com
3 група : доц. В. Славова е-mail: vessela_slavova@abv.bg
4 група : пр. И. Спасова - е-mail: iskra.spasova@abv.bg

Руски език
1,2,3,4 група - доц. Лейла Димитрова е-mail: lsd1@abv.bg
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share