НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12010621 Картинка 5834597 Картинка 8482824 Картинка 2876875 Картинка 6362978 Картинка 10845735 Картинка 6595184 Картинка 6657408 Картинка 10881667 Картинка 11766828

На вниманието на изостаналите студенти явяващи се в поправителната сесия на изпит „ТАО“

В срок от 25.01.2021 г. до 08.02.2021 г., да изпращат на имейл – taoiski@abv.bg, три имена, факултет, курс, група и факултетен номер, заедно със снимка от книжката с изкаран успешно курс „ТАО“, на която е видно името и факултетния номер на студента, както и квитанция за платена такса изпит.
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share