НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7276504 Картинка 1033070 Картинка 3131277 Картинка 11583479 Картинка 11774349 Картинка 9091592 Картинка 4745096 Картинка 11090767 Картинка 7840159 Картинка 12006460

СИД „Джудо“ за студенти IV курс, ФП и ФС, задочно обучение

 
СИД „Джудо“ (5 кредита) за студенти от IV курс, ФП и ФС, задочно обучение, ще се провежда чрез електронна форма на обучение. 
Всички студенти, които желаят да се запишат, моля да изпратят e-mail на sid_judo@abv.bg, като посочат трите си имена, факултет и факултетен номер.

Срок за записване: до 22.01.2021 г.

Водещ преподавател: ас. Мария Янчева, доктор
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share