НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1723952 Картинка 11994789 Картинка 2277273 Картинка 10415417 Картинка 11426940 Картинка 4773275 Картинка 3542515 Картинка 1082508 Картинка 7556034 Картинка 10799451

ИД "Бокс" IV к., ФС - задочно обучение

 
Желаещите студенти от IV курс, Факултет Спорт, Задочно обучение, да изучават свободно избираемата (практическа) дисциплина „Бокс”, да изпратят заявление на имейл: borislav_bojkov@abv.bg , в което да посочат име, фамилия, факултетен номер и имейл адрес.
Краен срок за записване: 25.01.2021 г.
Информация за провеждане на заниманията ще бъде изпратена на 27.01.2021 г. 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share