НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6936526 Картинка 5004778 Картинка 6064549 Картинка 10508008 Картинка 5621220 Картинка 4961708 Картинка 7396750 Картинка 582573 Картинка 10768648 Картинка 561521

СИД „Олимпизъм и олимпийско движение" за задочници

 
Студентите задочно обучение  от 3 и 4 курс, които проявяват интерес към развитието на Олимпизма и Олимпийското движение, могат да се запишат за участие в избираемата дисциплина „Олимпизъм и Олимпийско движение"

Водещи преподаватели: проф. Лозан Митев, гл. ас. Емилия Витанова

Беседите включват дискусии по:

· Същност на Олимпизма и неговата мисия в съвременния спорт
· Развитие на международното олимпийско движение и МОК,
· България в Олимпийското движение,
· Опит и идеи за приложение на олимпийското възпитание в спорта днес

Вид на заниманието: Онлайн – беседи. Графикът на беседите ще бъде изпратен на записалите се студенти в курса.
Всички студенти ще получат колекция от учебни материали полезни за използване в педагогическата работа.

Срок за записване: до 24 януари (неделя)

Завършване на курса на обучение: Кръгла маса с участниците

Заявка за участие на имейл ifvs.nsa@gmail.com

В заявката е необходимо да отбележите: „За СИД Олимпизъм, вашите имена, група и Ф№, зад. обучение
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share