НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9254499 Картинка 4472104 Картинка 2146366 Картинка 6658505 Картинка 10660427 Картинка 6537936 Картинка 1351262 Картинка 3122119 Картинка 6669081 Картинка 3327881

ФИД „Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст“ – за студенти IV курс, ФС

 

ФИД „Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст“ – 2 кредита, за студенти от IV курс, Факултет „Спорт“

Записване до 28.11.2021 г. на e-mail: emileva2002@gmail.com

Посочете име, група, факултетен номер, e-mail.

Водещ преподавател: проф. дн Елеонора Милева

 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share