НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11543350 Картинка 2062371 Картинка 11547487 Картинка 9617500 Картинка 1300881 Картинка 11389649 Картинка 8486998 Картинка 8245089 Картинка 1746473 Картинка 1089099

доц. Корнелия Найденова

Факултет Педагогика
Катедра Теория на физическото възпитание
Сектор Теория на физическото възпитание
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 262 / Кабинет 411
E-mail: knaidenova.nsa@gmail.com

Образование и кариера

 • В периода 2001 - 2005 г. завършва бакалавърска степен в НСА „Васил Левски” с първа специалност „Учител по физическо възпитание и спорт” и втора специалност треньор по „Футбол”.
 • През 2006 г. завършва магистърска степен в НСА „Васил Левски” със специалност „Физическо възпитание“.
 • През 2014 г. защитава докторска дисертация на тема „Усъвършенствана методика за обучение на ученици от началния етап на основна образователна степен“.


Педагогическа дейност

 • Работи като учител по „Физическо възпитание и спорт“ във II Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ и ЧОУ „Меридиан 22“ г.
 • За периода септември 2003 г. до април 2008 г. е хоноруван преподавател по „Теория и методика на физическото възпитание“ в НСА „Васил Левски”.
 • От 2014 до 2016 г. е външен лектор (треньор по футбол) в извънкласни дейности с момичета от III и IV клас на Англо-американско училище – София
 • От 2010 г. е асистент към катедра „Теория на физическото възпитание“ в НСА „ Васил Левски”.
 • От 2016 г. е главен асистент към катедра „Теория на физическото възпитание“ в НСА „Васил Левски“.
 • От декември 2020 г. е доцент към катедра „Теория на физическото възпитание“ в НСА „Васил Левски“.


Публикации, учебници, ръководства

 • Издадена монография на тема „Теоретико – методични постановки на обучението по футбол при ученици от начална училищна възраст“.
 • Над 30 научни публикации по различни проблеми на физическото възпитание и спорта.
 • Участие в научноизследователски и образователни проекти.
 • Участие в работна група за изготвянето на държавен образователен стандарт за профилирана подготовка по „Физическо възпитание и спорт“ към МОН.
 • Участие с доклади в редица национални и международни научни конференции в страната и чужбина.